INOPPORTUN

INOPPORTUN

pdf

En foto- och illustrationsbok. Ett projektarbete framställt mellan HT -11 och VT -12. Bilderna består av originalfoton med tillhörande, infogade illustrationer.

INOPPORTUNINOPPORTUN | indiecorp | 4.5